))เสียงสติ((

))เสียงสติ((

By Burana Buddha Foundation

  • Categoria: Health & Fitness
  • Data Rilascio: 2019-09-11
  • Versione Attuale: 0.2.1
  • Adult Rating: 4+
  • Dimensione File: 26.41 MB
  • Sviluppatore: Burana Buddha Foundation
  • Compatibilità: Richiede iOS 10.0 o successivo.

Descrizione

))เสียงสติ(( โดย มูลนิธิบูรณพุทธ คลื่นเสียงสำหรับช่วยให้ผู้ฟังเจริญสติ และทำสมาธิได้ง่ายขึ้น และสามารถทำได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานขึ้น โดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า Binaural Beats ผ่านการฟังด้วยหูฟัง

Tessline

Screenshots

keyboard_arrow_up