VOU Shop

VOU Shop

By Hai Truong

  • Categoria: Shopping
  • Data Rilascio: 2019-05-16
  • Versione Attuale: 1.1
  • Adult Rating: 4+
  • Dimensione File: 43.24 MB
  • Sviluppatore: Hai Truong
  • Compatibilità: Richiede iOS 10.3 o successivo.

Descrizione

Ứng dụng dành riêng cho các shop của Voucher Maker. Ứng dụng được thiết kế chuyên biệt, hỗ trợ các shop dễ dàng theo dõi Báo cáo doanh thu, Ví tài khoản, Quản lý đơn hàng, Quản lý sản phẩm.

Tessline

Screenshots

keyboard_arrow_up