i-STAR

i-STAR

By Srithanya Hospital

  • Categoria: Medical
  • Data Rilascio: 2019-01-11
  • Versione Attuale: 1.0
  • Adult Rating: 12+
  • Dimensione File: 37.83 MB
  • Sviluppatore: Srithanya Hospital
  • Compatibilità: Richiede iOS 11.4 o successivo.

Descrizione

ชีวิตเสมือนการเดินทาง ระหว่างทางย่อมมีปัญหาอุปสรรค ความเรียบง่ายในการข้ามผ่านอุปสรรค นับเป็นการปฏิบัติหนึ่งที่สำคัญและถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน แผนภูมิดาวจึงรวบรวมวิธีการข้ามผ่านอุปสรรคที่หลากหลาย ด้วยรูปแบบบริการที่หลากหลายและปฏิบัติได้ง่าย

Screenshots

keyboard_arrow_up