บางกอกน้อยโมเดล

บางกอกน้อยโมเดล

By Mahidol University International College

  • Categoria: Health & Fitness
  • Data Rilascio: 2019-05-16
  • Versione Attuale: 1.0
  • Adult Rating: 4+
  • Dimensione File: 32.57 MB
  • Sviluppatore: Mahidol University International College
  • Compatibilità: Richiede iOS 9.0 o successivo.

Descrizione

ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถส่งกำลังเข้าไปช่วยเหลือได้ง่าย โรงพยาบาลศิริราชเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้จึงจัดทำโครงการบางกอกน้อยโมเดลเพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่างในการเริ่มเก็บข้อมูลสุขภาพเป็นรายบุคคล และจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นประโยขน์สูงสุดต่อผู้ใช้งาน

Tessline

Screenshots

keyboard_arrow_up